[^<>()[]
[^<>()[]
[^<>()[]
[^<>()[]
[[0-9]
[[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[a-zA-Z-0-9]
[a-zA-Z-0-9]
[a-zA-Z]
[a-zA-Z]
[^<>()[]
[^<>()[]
[^<>()[]
[^<>()[]
[[0-9]
[[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[a-zA-Z-0-9]
[a-zA-Z-0-9]
[a-zA-Z]
[a-zA-Z]